Charitní pečovatelská služba Náchod

 

Informační leták ke stažení

 

Činnost služby:

Zajištění poskytování pečovatelských služeb jednotlivcům - uživatelům, kteří nejsou schopni si sami zajistit potřeby spojené s provozem své domácnosti, a kteří by však současně rádi zůstali ve svém přirozeném (domácím) prostředí, na které jsou zvyklí. Pečovatelské služby vyhledávají a využívají převážně osoby se sníženou soběstačností z důvodu snížených schopností vzhledem k vyššímu věku, případně v souvislosti s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením. Nejposkytovanější činností je zajištění (rozvoz) obědů, pomoc při přípravě a podání stravy, běžné denní nákupy, pomoc při zvládání osobní hygieny a běžné úklidy domácností.

Pracovní tým Charitní pečovatelské služby Náchod tvoří obětavé a laskavé pečovatelsky, které v roce 2011 zajistily pečovatelské úkony pro 31 uživatelů.


„Poděkování…
Dovolte nám, abychom touto cestou Vám osobně i Vaší zaměstnankyni co nejupřímněji poděkovali za vzorné a dokonale zorganizované pečovatelské služby, které jste poskytovaly naší mamince při týdenní návštěvě v Náchodě. Obdivujeme Váš profesionální a lidský přístup, který učinil na ni i na nás velký dojem. Ještě jednou všem srdečně děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve Vaší náročně, ale tolik potřebné práci.
J. M.

Ilustrační foto: Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba Náchod