Charitní ošetřovatelská služba Náchod

Domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče

 

Informační leták ke stažení

 

    „Poděkování…
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sestřičkám z náchodské ošetřovatelské charitní služby pod vedením vrchní sestry V. Němcové za ochotu, odbornou péči, kladný přístup a pomoc mně a mému manželovi při jeho těžké nemoci.
Ještě jednou moc děkuji, A. P. s rodinou


    „Vážení,
tímto Vám všem chci ještě jednou srdečně poděkovat za Vaši 100% službu, obětavost a péči, kterou jste pro mne a hlavně pro moji ženu udělali. Bez Vaší pomoci a něžných slůvek útěchy bych toto utrpení mé ženy určitě nezvládl. Ještě jednou velký dík.
Nashledanou, K. T.


    „Vážená paní Němcová,
dovolte, abych Vám poděkovala za Vaši dlouhodobou starost a ochotu při léčbě mého manžela. Zároveň bych ráda poděkovala všem Vašim zdravotním sestřičkám, které o něho poctivě pečovaly a obětavě ho ošetřovaly, a tak se snažily zmírnit jeho strádání, které mu přinášela jeho nemoc a stáří. Přijměte můj vřelý dík. Přeji Vám všem hodně zdraví a síly i statečnosti ve Vašem nelehkém povolání.
H. Š. s rodinou


Charitní ošetřovatelská služba Náchod působí v těchto obcích a městech:
Babí, Bakov, Bohuslavice nad Metují, Borová, Černčice, Česká Čermná, Česká Skalice, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Dolsko, Doubravice, Hronov, Jesenice, Jizbice, Jestřebí, Kleny, Komárov, Kramolna, Křižanov, Lhotky, Libchyně, Lipí, Malé Poříčí, Mezilesí, Mezilečí, Miskolezy, Nahořany, Náchod, Nové Město nad Metují, Nový Hrádek, Pavlišov, Provodov, Přibyslav, Rokytník, Rýzmburk, Řešetova Lhota, Sendraž, Slavětín, Spy, Slatina nad Úpou, Starkoč, Studnice, Šonov, Velké Poříčí, Velký Třebešov, Veselice, Vrchoviny, Vestec, Vršovka, Vysokov, Zájezd, Zákraví, Zblov, Žďárky, Žernov.


Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče je ambulantní péče poskytovaná pro jedince s akutním nebo chronickým onemocněním, kteří jsou tímto závislí na cizí pomoci. Charitní ošetřovatelská služba Náchod pečuje převážně o klienty (tj. pacienty - uživatele služby), kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou odbornou ošetřovatelskou péči na základě doporučení praktického lékaře ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Jedná se o pacienty se stabilizovaným zdravotním stavem, kteří by bez této domácí péče museli setrvávat v některém rezidenčním (lůžkovém) zařízení. Kvalifikované zdravotní sestry zajišťují odbornou ošetřovatelskou službu v domácím prostředí klientů a to během celého dne, včetně sobot a neděli, dle potřebnosti i v noci.


Charitní ošetřovatelská služba Náchod poskytuje také domácí hospicovou péči pro uživatele v jejich přirozeném prostředí ve stejné územní působnosti.

Domácí hospicová péče
Domácí hospicová péče je péče o onkologicky nemocné pacienty v domácím prostředí, o které se starají odborně vyškolené zdravotní sestry ve spolupráci s praktickými a odbornými lékaři. Nedílnou součástí je i spolupráce s rodinou nemocného. V případě zájmu je možné domluvit návštěvu psychologa, sociální pracovnice a duchovního.


Charitní ošetřovatelská služba Náchod v roce 2011
Na činnosti CHOS se podílelo 13 zdravotních všeobecných sester a 1 rehabilitační pracovnice.
Služba byla v roce 2011 poskytnuta 807 klientům.

Ilustrační foto: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba služba Náchod